Wszystkich chętnych uczniów z klas IV – VIII zapraszamy do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie z Historii dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Eliminacje konkursu są trzystopniowe:

Pierwszy etap odbywa się w szkole 23.10.2020 r. o godz. 14.00

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Osoby chętne dostarczają do nauczycieli historii wypełnione komputerowo karty zgłoszenia do dnia 16 października 2020r.

Koordynator konkursu w Szkole Podstawowej nr 12

Agata Mikulewicz