W naszej szkole wolontariat można realizować w następujący sposób:
Szkolne Koło Caritas (ks. Wojtek Michalski)
Biblioteka Szkolna (p. Małgorzata Górecka)
Świetlica szkolna (świetlica klas III)
Istnieje również możliwość zrealizowania wolontariatu poza szkołą, na zasadach obowiązujących w danych placówkach np.:
schroniska dla zwierząt
domy pomocy społecznej np. Serenus
Gdańskie Centrum Wolontariatu (wolontariatgdansk.pl)
hospicja, np. im. ks E. Dutkiewicza
Za wolontariat pozaszkolny odpowiedzialni są rodzice i instytucje, w których jest on realizowany.