Zapraszamy uczniów z klas 1-3 do wzięcia udziału w wyborach przedstawicieli Mini Samorządu Uczniowskiego. Chętny uczeń musi przygotować plakat wyborczy i dostarczyć go do 22 września 2021r. do sali 119 lub 309. Plakaty zostaną wyeksponowane na tablicy MSU na parterze. Następnie w klasach zostanie przeprowadzone głosowanie, które wyłoni zwycięzców. Po podliczeniu głosów w dniu 4 października na stronie internetowej szkoły zostaną zamieszczone wyniki.

Opiekunowie MSU