W ostatnim tygodniu wszystkie klasy 3 wybrały się na wycieczkę na Westerplatte. Uczniowie wzięli udział w grze terenowej, podczas której rozwiązywali historyczne zagadki związane z II Wojną Światową. Rekonstruktorzy historyczni przybliżyli dzieciom historię Westerplatte, zapoznali ich z obiektami Wojskowej Składnicy Tranzytowej oraz zaprezentowali wyposażenie i umundurowanie żołnierzy z okresu II wojny światowej. Dodatkową atrakcją były przejazdy drezynami historyczną trasą kolejową na terenie dawnej polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej w Wolnym Mieście Gdańsku.

K.Kotarska-Grzenia