W załączeniu wyniki rekrutacji do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych.