Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w konkursie szkolnym "MOJA MAŁA OJCZYZNA. Jury postanowiło nagrodzić uczniów, w dwóch kategoriach wiekowych:

Klasy 1-3:
I miejsce: Amelia Kucharska z kl. 3c
II miejsce: Maria Dykty z kl. 2a
III miejsce: Jakub Piekarz z kl. 2a
Klasy 4-8:
I miejsce: Marcelina Dorawa z kl. 4g
II miejsce: Zuzanna Jóźwik z kl. 6c
III miejsce: Weronika Butkus z kl. 4h
Dodatkowo Jury przyznało wyróżnienie dla ucznia z klasy 2a - Dawida Wapniarskiego.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Prace uczniów wywieszone są w korytarzu przy wejściu głównym oraz przy salach 116-119.
Organizatorzy