Od 22 marca 2021 r. biblioteka będzie realizowała zamówienia na wypożyczanie książek zdalnie dla wszystkich uczniów (od klas 1 do 8).

Uczniowie mogą wypożyczać książki w następujący sposób:

- zamówić książkę (adres e-mail do zamówień: sp12.biblioteka@gmail.com) – w mailu podajemy tytuł i autora książki oraz imię, nazwisko i klasę ucznia,

- książkę będzie można odebrać w godzinach funkcjonowania szkoły na portierni (w godz. 7.30-17.00). Zwroty również będzie można pozostawiać na portierni (w kartonie z napisem „Tu odkładamy książki”).

Wszystkie książki przechodzą po zwrocie 2-dniową kwarantannę. Czytelnia pozostanie nieczynna.

Wszystkich czytelników zapraszamy do korzystania z materiałów, które umieszczamy na blogu bibliotecznym (https://biblioteka-sp12.blogspot.com).

W sprawach niewymagających bezpośredniego kontaktu z bibliotekarzem prosimy o kontakt poprzez e-mail lub e-dziennik.