XIV Megaolimpiada wiedzy z przyrody dla uczniów klas IV

 
Serdecznie zapraszam uczniów klas IV do udziału w szkolnych eliminacjach do XIV Megaolimpiady wiedzy z przyrody.
Eliminacje odbędą się we wtorek 8 stycznia 2019r. o godz. 7.30 w sali 201. 
W trakcie eliminacji trwających 45 minut uczniowie rozwiążą test składający się z 28 pytań zamkniętych, w których poprawna jest tylko jedna odpowiedź.
Eliminacje pozwolą wyłonić 2 uczniów, którzy będą reprezentować naszą szkołę w konkursie organizowanym przez Gdańską Szkołę Podstawową "Lingwista". 
 
Dokładny termin właściwego konkursu zostanie zamieszczony do 21 stycznia 2019r. na stronie www.gsp-lingwista.eu
Tematyka konkursu obejmuje głównie treści z podstawy programowej dla kl. IV i nieznacznie mogą wykraczać poza te treści.
Uczniowie rozwiążą test składający się z zadań zamkniętych, czas trwania testu to 45 minut. 
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone do dnia 1 marca 2019r. na stronie www.gsp-lingwista.eu
 
Serdecznie zapraszam, Ewa Grzymała