Wszystkich uczniów klas IV zapraszamy na eliminacje do „XV MEGAOLIMPIADY WIEDZY DLA UCZNIÓW KLAS IV Z JĘZYKA POLSKIEGO”, które odbędą się 16 grudnia 2019r. o godzinie 16.00 w sali 301.

Każdy uczestnik ma obowiązek dostarczyć zgodę rodziców na udział w konkursie, która jest dostępna u nauczyciela języka polskiego.

Koordynatorki konkursu – Dorota Charzewska i Wioletta Jóźwik