Rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia logopedyczne zapraszam do kontaktu e-mailowego: d.dulska@sp12.edu.gdansk.pl

Dorota Dulska