W tygodniu przed Świętem Odzyskania przez Polskę Niepodległości w świetlicy panowała atmosfera w duchu historii tego wydarzenia.

Rozmawialiśmy o symbolice tego święta państwowego obchodzonego corocznie 11 listopada, co ono znaczy dla Polaków, że po 123 latach zaborów państwo polskie odrodziło się i wybiło na niepodległość. Dzieci wykonywały samodzielnie krok po kroku godło polskie z orłem w koronie, uczyły się wierszyków, śpiewały piosenki takie, jak „Przybyli Ułani”.

Dzieci nabyły wiedzę potrzebną małemu Polakowi o swojej ojczyźnie.

Zajęcia przygotowały i prowadziły

Emilia Naklicka i Marzena Chojnowska