Dnia 31 października, w przeddzień Święta Zmarłych, w świetlicy dzieci rozmawiały o przemijaniu, o bliższych i dalszych, którzy odeszli, a także o symbolice zapaleniu światełka na grobach…

Dzieci w zadumie i sentymentalnym nastroju wykonały prace plastyczne  w temacie owego święta…

 

Wychowawcy świetlicy klas III 

Emilia Naklicka i Marzena Chojnowska