Zajęcia opiekuńcze dla oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3 w czasie przerwy świątecznej odbywać się będą w głównym budynku szkoły zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.