Od 1 września 2019 roku w naszej szkole realizowane są zajęcia nauki gry w szachy jako zajęcia obowiązkowe w klasach 1A i 1 B Szkoły Podstawowej nr 12.
Grupa 50 uczniów z tych klas odbywa grę w szachy, w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 
Nauka gry w szachy prowadzona jest przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, Annę Merchel i Barbarę Rut.
Zdjęcia z Klasowego Turnieju Szachowego.