21. 09. 2018 r. i 12. 10.2018 r. organizowane były zajęcia z Pierwszej pomocy dla uczniów klas 0 prowadzone przez p. Iwonę Karasek.  Uczniowie poznali  fantoma na którym uczyli się czynności podejmowanych w celu ratowania osoby.  Kolejne zajęcia miały na celu zapoznać dzieci z  numerami alarmowymi.  
Nina Bumbul