W tym tygodniu najmłodsi uczniowie naszej szkoły mieli zajęcia tematyczne z zakresu bezpieczeństwa. Dzieci poznały zasady bezpiecznego zachowania się w szkole, na placu zabaw oraz poza szkołą. Dzieci poprzez zabawy i gry edukacyjne, zajęcia plastyczne utrwaliły znajomość numerów alarmowych.

Dziękujemy też p. Iwonie Karasek za współpracę i praktyczne zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci pięknie współpracowały i miały możliwość poznać zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 
Przygotowała M. Bruska