Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca 2020 - piątek

 

Szanowni Państwo,

w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną organizacja zakończenia roku szkolnego będzie przebiegać inaczej niż zwykle. Nie będzie uroczystego zakończenia roku szkolnego w sali gimnastycznej. Prosimy Państwa o nieprzynoszenie żadnych form podziękowań pracownikom szkoły.

Poniżej przedstawiam harmonogram odbioru świadectw od wychowawców klas. Jednocześnie informuję, że uczniowie klas VIII mają obowiązek odbioru świadectw 26 czerwca 2020r. Uczniowie klas I- VII mogą odebrać świadectwa 26 czerwca 2020r. lub w terminie późniejszym: 30 czerwca 2020r., 1 lipca 2020r., 2 lipca 2020r. w godzinach 10.00-13.00 oraz we wrześniu w terminach, które zostaną ogłoszone w późniejszym czasie. W poniedziałek 29 czerwca szkoła będzie całkowicie zamknięta.

 

Uczniów klas ósmych prosimy o zabranie długopisów w celu potwierdzenia odbioru świadectwa. Przypominamy także o obowiązku oddania kluczyka od szafki do wychowawcy klasy. Kluczyk powinien być w zaklejonej kopercie z napisem: klasa, numer szafki.

 

Każdy odbierający świadectwo jest zobowiązany do zachowania zasad bezpieczeństwa, poprzez założenie maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos oraz zachowanie dystansu społecznego wynoszącego co najmniej 1,5 metra. Po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  Po odbiór świadectwa  nie może przyjść uczeń jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.                                 

.

Harmonogram odbioru świadectw:

 

Oddziały przedszkolne – zakończenie  roku szkolnego odbywać się będzie od godz. 9.00 w małym budynku  z podziałem na grupy według harmonogramu ustalonego i przesłanego mailowo przez wychowawców klas. Uczniowie nie wchodzą głównym wejściem, tylko podchodzą od zewnątrz do szklanych drzwi przy swoich salach.

Uczniowie klas 1 – 8 odbierają świadectwa od wychowawcy w głównym budynku szkoły, przy jednym z wejść do szkoły, zgodnie z poniższym planem i harmonogramem:

Klasy I, II – godz. 8.00

Klasa I a – wejście nr 1

Klasa I b – wejście nr 2

Klasa I c – wejście nr 3

Klasa I d – wejście nr 4

Klasa I e – wejście nr 5

Klasa II a – wejście nr 6

Klasa II b – wejście nr 7

Klasa II c – wejście nr 8

Klasa II d – wejście nr 9

 

Klasy III – godz. 9.00

III a – wejście nr 2

III b – wejście nr 3

III c – wejście nr 4

III d – wejście nr 5

III f – wejście nr 6

III g – wejście nr 9

  

Klasy IV – godz. 10.00

IV a – wejście nr 2

IV b – wejście nr 3

IV c – wejście nr 4

IV d – wejście nr 5

IV e – wejście nr 6

 

Klasy V – godz. 11.00

V a – wejście nr 2

V b – wejście nr 3

V d – wejście nr 4

V e – wejście nr 5

V f – wejście nr 6

V g – wejście nr 7

V h – wejście nr 8

V i – wejście nr 9

  

Klasy VI – godz. 12.00

VI a – wejście nr 1

VI b – wejście nr 2

VI c – wejście nr 3

VI d – wejście nr 4

VI e – wejście nr 5

VI f – wejście nr 6

VI g – wejście nr 7

VI h – wejście nr 8

VI i – wejście nr 9

 

Klasy VII – godz. 13.00

VII a – wejście nr 2

VII b – wejście nr 3

VII c – wejście nr 4

VII d – wejście nr 5

VII e – wejście nr 6

 

Klasy VIII – godz. 14.00

VIII a – wejście nr 2

VIII b – wejście nr 3

VIII c – wejście nr 4

VIII d – wejście nr 5

VIII e – wejście nr 6

VIII f – wejście nr 9

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020 klas ósmych

odbędzie się 25.06.20 r. o godz. 17.00 za pośrednictwem serwisu internetowego YouTube.

Link do prezentacji „na żywo” nagranego filmu zostanie podany dzień wcześniej, 24.06.20 r.

Serdecznie zapraszamy!

Uczniowie klas ósmych wraz z wychowawcami