W załączniku Zarządzenie dyrektora szkoły dotyczące zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych.