Rekrutacja do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych

ropocznie się 4 marca 2019r.

Zasady rekrutacji w załącznikach.