Zebrania dla Rodziców  przyszłych uczniów klasy I i oddziałów przedszkolnych 
odbędą się 10 czerwca 2019r.
o godz. 17.00 –  oddziały  przedszkolne
o godz. 18.00 –  klasy I
Spotkania odbędą się w sali gimnastycznej.