28-30.01.2020r. – SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI  UCZNIÓW KLAS IV-VIII
Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach semestralnych
z zajęć edukacyjnych i zachowania.

KLASY I-III – SPOTKANIA INDYWIDUALNE

Harmonogram styczniowych zebrań z rodzicami kliknij tutaj

Harmonogram styczniowych konsultacji z rodzicami kliknij tutaj