Zebranie Rady Rodziców

z trójkami klasowymi 

odbędzie się 07.11.2019 

o godzinie 18.00 

w szkolnej stołówce.

Serdecznie zapraszam
Monika Dargacz- Przewodnicząca Rady Rodziców