Zebranie Rady Rodziców

odbędzie się

13 .02.2020r.

o godzinie 18.00

w szkolnej stołówce.

 
Zapraszam
Monika Dargacz- przewodnicząca Rady Rodziców