Pierwsze Zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

odbędzie się

24.09.2020r.

o godzinie 18.00

na sali gimnastycznej.

Uprzejmie proszę o przybycie po jednej osobie z każdej rady oddziałowej.
Każdy rodzic powinien mieć ze sobą maseczkę, rękawiczki oraz własny długopis. 
 
Zapraszam
Monika Dargacz- przewodnicząca Rady Rodziców