Najbliższe zebranie Rady Rodziców odbędzie się 21.04.2022 r. o godzinie 18-tej na sali gimnastycznej.
Serdecznie zapraszam
Monika Dargacz- przewodnicząca Rady Rodziców