"Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny przesuwa termin zawodów na 22 kwietnia 2021r.
Dla uczniów, którzy zgłosili się do Konkursu, a nie mogli wziąć w nim udziału w dniu 22.04.2021 z powodu zamknięcia szkoły, Komitet Organizacyjny rozważy możliwość rozwiązywania zadań konkursowych za pośrednictwem Internetu."