.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

 

w związku ze zmianą terminu ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021, wprowadzoną przez MEN z powodu pandemii koronawirusa, ulega zmianie terminarz rad pedagogicznych (klasyfikacyjnej i podsumowującej), klasyfikacji semestralnej oraz zebrań z rodzicami.

 

Terminarz:

 

04.01-17.01.2021r.

Ferie zimowe

15. – 18. 12.2020r.

zebrania z rodzicami (obowiązkowe) – informacje o  przewidywanych ocenach semestralnych niedostatecznych oraz  nieodpowiednich  i nagannych

 

do 22.01.2021r.

informacja o przewidywanej semestralnej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej semestralnej ocenie klasyfikacyjnej zachowania

08 - 09.02.2021r.

rady klasyfikacyjne

10.02.2021r.

rozpoczęcie II semestru Roku Szkolnego 2020/2021

16. – 18.02.2021r.

zebrania semestralne (obowiązkowe)