Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII województwa pomorskiego, Rodzice


W związku treścią § 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. z 2020, poz. 1389, ze zm.) zmienia się organizację konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021, w tym termin organizacji  I stopnia – szkolnego konkursu z przedmiotów: biologia, chemia i informatyka.


Pomorski Kurator Oświaty niezwłocznie wprowadzi zmiany w Ramowym regulaminie wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021 i Szczegółowych regulaminach wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021.


Powyższe zmiany zostaną opublikowane na  stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku: www.kuratorium.gda.pl w zakładce: Rodzice/uczniowie - Konkursy przedmiotowe.


Z upoważnienia p. Iwony Michowskiej - Koordynatora wojewódzkiego ds. konkursów przedmiotowych Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

Anita Cwalina

Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z Biologii

Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni