UWAGA!

Informujemy, że książki z biblioteki szkolnej wypożyczamy do dnia
31 maja 2019 r. Po tym terminie możliwe będzie jedynie wypożyczanie lektur. Prosimy o terminowy zwrot wszystkich książek!

W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki prosimy o odkupienie tego samego tytułu (w przypadku braku takiej możliwości –
o odkupienie podobnej książki).

 Podręczniki uczniowie będą oddawać według ustalonego harmonogramu, o którym poinformuje ich wychowawca.

 

Z poważaniem,

Nauczyciele bibliotekarze