Od 5 czerwca 2019 r. biblioteka szkolna będzie przyjmować zwroty podręczników, wypożyczonych na rok szkolny 2018/2019. Wszyscy uczniowie będą zwracać podręczniki do biblioteki szkolnej według ustalonego harmonogramu. Poszczególne klasy mają wyznaczone terminy, w których muszą rozliczyć się ze zwrotu podręczników.

Prosimy wszystkich uczniów, aby przed oddaniem podręcznika przejrzeli go i przygotowali do zwrotu:

  • z podręcznika należy ściągnąć okładkę oraz wyjąć wszystkie prywatne notatki i zakładki,
  • należy upewnić się, że podręcznik nie jest zniszczony ani niekompletny (posiada wszystkie strony),
  • ewentualne zniszczenia, uniemożliwiające dalsze użytkowanie podręcznika lub jego zgubienie należy zgłosić bibliotekarzom,

Przypominamy jednocześnie, że jeśli podręcznik ulegnie zniszczeniu/uszkodzeniu albo nie zostanie zwrócony, szkoła ma prawo zażądać od rodziców zwrotu jego wartości lub odkupienia takiego samego egzemplarza. Kwoty, jakie należy wpłacać  za zniszczone/zgubione podręczniki widnieją w Załączniku nr 9 do Regulaminu korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych SP nr 12 (do wglądu poniżej). W załączeniu również procedura wpłaty za zniszczony/zgubiony podręcznik. O każdej sytuacji zgubienia/zniszczenia podręcznika należy poinformować nauczyciela bibliotekarza!

Z poważaniem,

Nauczyciele bibliotekarze