Dyrekcji, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły życzymy samych wspaniałości.

Samorząd Uczniowski