22 i 29 listopada uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w wyjątkowych lekcjach historii zorganizowanych przez pasjonatów – członków Chorągwi Komturstwa Gniewskiego. Ciekawe i barwne opowieści historyczne oraz pokaz broni, uzbrojenia ochronnego czy stroje z epoki pokazały dbałość o szczegółowe odtworzenie realiów danego okresu.

Uczniowie, dobrze się bawiąc, mieli okazję zdobyć wiedzę historyczną.