Wolontariat w bibliotece

 

Uczniowie, którzy chcieliby realizować wolontariat w szkolnej bibliotece mogą przygotować artykuł na bloga bibliotecznego. Artykuł może być recenzją dowolnej książki, która nie jest lekturą obowiązkową lub prezentacją zainteresowań ucznia. Jeden artykuł to 5 godzin wolontariatu. Prace można przysyłać w terminie od października do maja.

Artykuł, po autoryzacji przez bibliotekarzy, zostanie zamieszczony na blogu bibliotecznym pod adresem:

https://biblioteka-sp12.blogspot.com/

Może on być opublikowany pod imieniem i nazwiskiem ucznia lub pseudonimem. Tematykę artykułu należy uzgodnić z bibliotekarzem.

Gotowy artykuł należy przesłać na adres e-mail biblioteki podając imię, nazwisko i klasę ucznia. Do biblioteki należy także dostarczyć wydrukowaną i podpisaną zgodę Rodzica/Opiekuna na opublikowanie artykułu w internecie (do pobrania poniżej).

Zastrzegamy sobie prawo do nieopublikowania artykułu, jeśli jego treść będzie niepoprawna językowo lub o nieodpowiedniej treści.