Duplikat legitymacji szkolnej

Aby uzyskać duplikat legitymacji szkolnej należy:

-dokonać wpłaty w kwocie 9zł na konto szkoły:
Bank PEKAO SA 96 1240 1268 1111 0010 3839 1070

-złożyć w sekretariacie szkolnym podanie , zdjęcie