Zapraszamy wszystkich uczniów klas VII-VIII do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Fizycznym dla uczniów szkół podstawowych.

Karty zgłoszenia ucznia do konkursu, wypełnione komputerowo, proszę dostarczyć do nauczyciela fizyki do 2 listopada 2018 r.

Eliminacje szkolne odbędą się 8 listopada 2018 r. o godzinie 14:00.

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest w Regulaminie Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego, w tym: lista literatury pomocniczej.

Koordynatorką konkursu w SP 12 jest Pani Marta Kadylak.