W załącznikach usostępniamy praktyczne rady dla ósmoklasistów z języka polskiego przygotowane przez Panią Agnieszkę Lachowicz.