Organizacja nauki hybrydowej dla klas IV-VIII od dnia 17 maja 2021r.

Nauka hybrydowa dla klas I-III od 26 kwietni 2021r.

Kontynuacja nauczania zdalnego

Wiosenna przerwa świąteczna

Ograniczenie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych

Informacja na temat nauki w okresie od 22 marca do 11 kwietnia 2021r.

Nauka hybrydowa w okresie 15-26 marca 2021r.

Informacja na temat rekolekcji

Organizacja pracy szkoly od 18.01.2021r.

Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami - grudzień

Zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020-2021

Informacja Dyrektora Szkoły z dnia 20 listopada 2020r.

Iformacja Dyrektora Szkoly z dnia 6 listopada2020r

Informacja Dyrektora Szkoły z dnia 5 listopada 2020r.

Pilne

Zmiany w terminach Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Zakładanie konta ucznia oraz logowanie do aplikacji TEAMS

Tymczasowe godziny pracy pedagoga szkolnego

Organizacja pracy biblioteki szkolnej od poniedziałku 26 października

Informacja na temat SKSów i zajęć sportowych dla klas 1-3

List Dyrektora Szkoły do Uczniów i Rodziców w związku z nauką zdalna od dnia 26 października

Informacja na temat nauczania od 26 października 2020r.